Veri bankası neden önemlidir?

Piyasadaki birçok doküman yönetim sistemi eklenen belgeleri dosya sisteminde depolar. Yani elektronik ortama aktarılan belge sunucu veya bilgisayardaki bir klasörün içerisinde standart dosya olarak saklanır. Bu tarz sistemler genelde belgeler ile ilgili konum, içerik ve meta bilgilerini (belgeleri değil!) bir veritabanında depolayarak gerektiğinde belgeyi dosya sisteminden çağırır. Bu yöntemin hatırı sayılır bir avantajı olmamakla beraber onlarca dezavantajı bulunmaktadır.

DocCastle belgeleri nasıl depolar?

DocCastle sisteme eklenen tüm veriyi (belge, bilgi, form vb. ) merkezi (RDBMS) veri tabanında depolar. Bu sayede tüm veri tek bir merkezde toplanarak yönetmek, yedeklemek ve geri yüklemek gibi operasyonlar çok daha kolay hale gelir. Sistemin özel mimarisi MSSQL, ORACLE, MYSQL, POSTRESQL ve SQLITE gibi tüm yaygın veri tabanı sistemlerini desteklemektedir. Böylelikle işletmenin ihtiyacına göre en uygun veri bankası kolaylıkla oluşturulur.